خانم مهندس شهلا فرج اله
سوابق کاری خانم شهلا فرج اله:
مسئول فنی شرکت ایران تایر
مدیر بخش فنی شرکت مهندسی تحقیقات صنایع لاستیک
مدیر عامل شرکت پلاستیک های مهندسی برتر
مدیر عامل شرکت مرکز ازمایش و تحقیقات خودرو ایتراک
مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور هم اندیشان صنعت