رزومه خانم مهندس شهلا آقا فرج اله
سوابق کاری خانم شهلا فرج اله:
 از سال 1366- 1377مسئول فنی شرکت ایران تایر
از سال 1378-1381 مدیر بخش فنی شرکت مهندسی تحقیقات صنایع لاستیک
 در سال 1382مدیر عامل شرکت پلاستیک های مهندسی برتر
از 1383-1384مدیر عامل شرکت مرکز ازمایش و تحقیقات خودرو ایتراک
 از سال 1384-1393 مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور هم اندیشان صنعت