آقای مهندس ابراهیم پیک
سوابق کاری ابراهیم پیک:
* فارغ التحصیل دانشگاه علم وصنعت ایران – کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
کارشناس طراح در پروزه های مسکونی و اداری در شرکت هرم پی
کارشناس طراح در پروزه های مسکونی و اداری و تاسیسات آبی در شرکت سرمدستان
کارشناس فنی در شرکت عمران مکتو
سرپرست کار گاه شرکت آذر زر سازن نوین
(در رابطه با پروژه های ابنیه ساختمان نی تاسیسات اب و فاضلاب و محوطه سازی )
روژه های راه و ساختمان با ستاد امور رفاهی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
  پروزه های مصلای امام خمینی (ره) تهران در شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس