نصب سوله پروژه احداث و بهره برداری از کارخانه غنی سازی دانه های روغنی در بندر امام خمینی (ره) قطعه 6

نصب سوله پروژه احداث و بهره برداری از کارخانه غنی سازی دانه های روغنی در بندر امام خمینی (ره) قطعه 6

1400/6/10 7 0

نصب سوله پروژه احداث و بهره برداری از کارخانه غنی سازی دانه های روغنی در بندر امام خمینی (ره) قطعه 6

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر