مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن شرکت آرین پروتئین

مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن شرکت آرین پروتئین

1400/6/28 34 0

مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن شرکت آرین پروتئین

بندر امیر آباد

مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن شرکت آرین پروتئین

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر