مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی و نظارت بر احداث خطوط ریلی و انبار های پشتیبانی شرکت پارسیان ریل شرق

مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی و نظارت بر احداث خطوط ریلی و انبار های پشتیبانی شرکت پارسیان ریل شرق

1400/6/28 35 0

مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی و نظارت بر احداث خطوط ریلی و انبار های پشتیبانی شرکت پارسیان ریل شرق

بندر چابهار

احداث 5.5 کیلیومتر خط راه آهن در بندر چابهار جها اتصال این بندر به شبکه ریلی راه آهن سراسری ایران

احداث سایت به مساحت 3.5 هکتار شامل انبار ذخیره غلات
خطوط ریلی درون سایت
ساختمان اداری
ساختمان نگهبانی
پست برق
ساختمان استراحتگاه رانندگان
باسکول توزیع برای کامیون و تریلی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر