مطالعات فاز 1 و2، طراحی سیلو ها و کوره های مغناطیسی آلومینویم  LF   ، EBT  ، کک و دلومیت

مطالعات فاز 1 و2، طراحی سیلو ها و کوره های مغناطیسی آلومینویم LF ، EBT ، کک و دلومیت

1400/6/24 10 0

مطالعات فاز 1 و2، طراحی سیلو ها و کوره های مغناطیسی آلومینویم LF ، EBT ، کک و دلومیت

شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر