طراحی و نظارت ،پروژه احداث سایت انبارهای چند منظوره قطعه 69-70

طراحی و نظارت ،پروژه احداث سایت انبارهای چند منظوره قطعه 69-70

1400/6/24 13 0

طراحی و نظارت ،پروژه احداث سایت انبارهای چند منظوره قطعه 69-70

شرکت افتخار سازه ماهشهر

طراحی و نظارت ،پروژه احداث سایت انبارهای چند منظوره قطعه 60-70
شرکت افتخار ساره ماهشهر
شامل انبار ذخیره غلات
پست برق
ساختمان اداری
ساختمان باسکول و نگهبانی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر