مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث اسکله 60 هزار تنی  شماره 39 بندر امام خمینی (ره)

مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث اسکله 60 هزار تنی شماره 39 بندر امام خمینی (ره)

1400/6/23 10 0

مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث اسکله 60 هزار تنی شماره 39 بندر امام خمینی (ره)

کارفرما شرکت شکر نوین خلیج فارس

1-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث اسکله 60 هزار تنی شماره 39 بندر امام خمینی (ره) ، کارفرما شرکت شکر نوین خلیج فارس

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر