مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن

مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن

1400/6/23 10 0

مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن

واقع در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

واقع در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر