مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن

مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن

1400/6/23 11 0

مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن

شرکت غلات بان واقع در بندر امیر آباد

مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن روغن

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر