احداث انبار پشتیبانی 51 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

احداث انبار پشتیبانی 51 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

1400/6/23 6 0

احداث انبار پشتیبانی 51 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

شرکت پارسیان ریل شرق

احداث سایت و انبار چند منظوره پشتیبانی شرکت پارسیان ریل شرق-واقع در قطعه 51 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر