احداث ایستگاه ریلی و انبار پشتیبانی شر کت سپهر مروارید خلیج فارس

احداث ایستگاه ریلی و انبار پشتیبانی شر کت سپهر مروارید خلیج فارس

1400/6/23 5 0

احداث ایستگاه ریلی و انبار پشتیبانی شر کت سپهر مروارید خلیج فارس

قطعه 53 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

عملیات بستر سازی سایت به مساحت 35000 متر مربع
احداث ایستگاه ریلی جهت حمل و نقل غلات
احداث انبار پشتیبانی ذخیره غلات جهت محافظت از کالا
احداث ساختمان های پست برق-اداری-نگهبانی-باسکول

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر