پروژه احداث کارخانه غنی سازی دانه های روغنی(فول فت)  پایور گهر تجارت

پروژه احداث کارخانه غنی سازی دانه های روغنی(فول فت) پایور گهر تجارت

1400/6/23 12 0

پروژه احداث کارخانه غنی سازی دانه های روغنی(فول فت) پایور گهر تجارت

احداث سایت - انبار نگهداری غلات -کارخانه غنی سازی دانه های روغنی(فول فت)

طراحی فاز 1 و 2-  طراحی و نظارت ،پروژه احداث کارخانه غنی سازه دانه های روغنی
عملیات بستر سازی سایت به مساحت 55000 متر مربع
اجرایی چهار باب سوله ذخیره غلات به مساحت 35000 متر مربع
احداث کارخانه غنی سازی دانه های روغنی به مساحت.....
احداث ساختمان های جانبی شامل ساختمان اداری-پست برق-باسکول و نگهبانی 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر