پروژه سایت هفت هکتاری شرکت روغن نسیم مهر سحر پاک

پروژه سایت هفت هکتاری شرکت روغن نسیم مهر سحر پاک

1400/6/23 11 0

پروژه سایت هفت هکتاری شرکت روغن نسیم مهر سحر پاک

احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور و آبزیان

طراحی و نظارت بر احداث سایت هفت هکتاری نسیم سحر مهر پاک
شامل عملیات شمع کوبی و بستر سازی
احداث کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان به مساحت 
احداث سیلو های بتنی با ظرفیت  به منظور 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر